Normeringen

Normeringen

De NEN 3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, vierzijdig opgelegd, vlakglas met een dagmaat groter dan 150 mm, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken. De norm geldt als het glas bereikbaar is voor personen: een ruit is bereikbaar voor personen als personen binnen een afstand kleiner of gelijk aan 0,85m bij de ruit kunnen komen.

Toelichting op NEN 3569:2011