Windlasttabellen

Berekenen windlast voor gebouwen

Om de windlast te kunnen vaststellen heeft Kenniscentrum Glas in samenwerking met Sectorvereniging Glaszetbedrijven/FOSAG en de Glas Branche Organisatie 5 tabellen met maximale glasoppervlakken gemaakt op basis van de nieuwe NEN 2608 (december 2011) en van toepassing zijnde Eurocode.

Bij deze tabellen hoort een toelichting waarin nadere uitleg wordt gegeven over windgebieden, gebouwhoogten en isochore druk.